Du er her:  FORSIDE > SLOTTE OG HERREGÅRDE > FYN
 
 SLOTTE HERREGÅRDE SLOTSHAVER

Arreskov Slot

Arreskovvej 12, Korinth

5600 Faaborg

Telefon: +45 6265 1069

 

Der er kun adgang til slot og park efter særlig aftale.

Brahesborg

Jørgen Brahesvej 1, Gamtofte

5610 Assens

Telefon: +45 6471 1439

 

Brahesborg: Den fredede hovedbygning blev opført i 1638-1656 med forsvarsværk i renæssancestil samt voldgrav og 3 tårne. Bygninger, hængebro og herregårdsanlæg kan ses fra den offentlige vej, der går gennem gården samt fra park stien udenfor voldgraven, der er åben for

publikum.

Brahetrolleborg Slot

Reventlowsvej 1, Korinth

5600 Faaborg

Telefon: +45 6265 1004

 

Ingen offentlig adgang.

Broholm Gods

Broholmsvej 32

5884 Gudme

Telefon: +45 6225 1055

Website: www.broholm.dk

 

Hovedfløj med tårn opføres i 1642 sammen med portfløjen i tilknytning til den i 1621 opførte spærremur med skydeskår. N.Fr. Sehested, den kendte arkæolog, erstatter vindebro med den murede bro; opfører i 1856 forpagterbolig og avlsgård, der nedbrænder i 1953. Det store firkantede tårn er fra 1895 og biblioteksbygningen fra 1905.

Egeskov Slot

Egeskovgade 18

5772 Kværndrup

Telefon: +45 6227 1016

Website: www.egeskov.com

 

Entreprisen dækker både slottet, haven og museerne. Besøg det nye imponerende Falck-museum. En drengedrøm med en prægtig samling af brandbiler og ambulancer, hvoraf de ælste er fra 1920erne.

Tree Top Walking er igen årets store attraktion hvor de eventyrlystne vandrer i 10-15 meters højde fra den ene smukke trækrone til den næste mens de akkompagneres af lystig fulgesang.

En gåtur i de smukke haver blandt de farverige blomster er en oplevelse for alle blomsterinteresserede eller prøv stedsansen af i en af verdens største labyrinter.

Indenfor i de smukke sale kan man se en tro kopi af en paraderustning som slotsherren bar for mere end 450 år siden.

Erholm Slot

Erholmvej 25

5560 Aarup

Telefon: +45 6443 1342

 

 

Gyldensteen

Burskovvej 2

5400 Bogense

Telefon: +45 6481 1058

Website: www.Gyldensteen.dk

 

I 1719 erhvervedes godset af en fransk adelsmand, J.H. Huguetan, som blev optaget i den danske adel under navnet Gyldensteen. Slottet op- ført 1640 på gammelt voldsted med brede grave. Slottet kan kun beses fra vejen.

Hagenskov Slot

Slots Allé 1

5631 Ebberup

Telefon: +45 6474 1947

 

Det nuværende Hagenskov Slot blev opført i ny klassicistisk stil i 1775 af ejeren Niels Ryberg under ledelse af stadsarkitekt G.E. Rosenberg.

Slottet blev i 1968 fredet i klasse A (Nationalt mindesmærke).

I 1973 blev hele Hagenskov Gods med alt tilliggende totalfredet. Slottet kan beses fra den offentlige vej, som fører igennem godset, men har ellers ikke offentlig adgang.

Harridslevgaard

Assensvej 3

5400 Bogense

Telefon: +45 6481 1500

Website: www.harridslevgaard.dk

 

Nuværende bygning fra 1606, men slottet nævnes første gang 1231. Dengang gik vandet helt ind til Harridslevgaard, og iflg. sagnet holdt der sørøvere til her. Slottet var i nogle år hvidkalket, men er nu bragt tilbage til sin oprindelig skikkelse. Riddersalen på 400 kvm, som udlejes til arrangementer, er den største i privat eje i landet.

Det smukke hvælvede storkøkken udlejes også til f.eks. gourmet middage. Middelalderkælderen udlejes til vinsmagning. Max. 50 pers.

Herregården Egeløkke

Egeløkkevej 2

5953 Tranekær

 

Egeløkkes nuværende bygninger og landskab er næste udelukkende præget af 1800-tallet. Hovedbygningen fra 1845 er bygget i klassicistisk stil. N.F.S. Grundtvig var huslærer på Egeløkke fra 1805 – 1808. Han blev så stærkt påvirket af en ulykkelig forelskelse i fruen på Egeløkke, Constance Leth, at det senere påvirkede hans digtning. Der er kun adgang til parken, som er åben søn- og helligdage.

Hesselagergård

Hesselagergårdsvej 20A

5874 Hesselager

Telefon: +45 6225 1017

 

I årene 1538-48 opføres komplekset med Morten Bussert som bygmester og Jacob Binck som kunstner til bl.a. malerierne i Hjortesalen. Bygherren er kansler Johan Friis. På forborgen byggedes to store bindingsværkslænger. Den nuværende avlsgård er fra 1852. I begyndelsen af 1800-tallet opfyldtes gravene. Det er kun muligt at se slottet i forbindelse med arrangeret rundvisning. Slottet er ikke åbent for offentligheden.

Hindsgavl Slot A/S

Hindsgavl Alle 7

5500 Middelfart

Telefon: +45 6441 8800

Website: www.hindsgavl.dk

 

Med sin storslåede udsigt over Fænøsund og omgivet af 53 HA park, skov og eng, er Hindsgavl ved Middelfart tillige et af Danmarks smukkest beliggende slotte. Bygget i 1784. Stilretninger: barok/rokoko, klassicisme og 20. århundrede/nutid. Kan beses fra nærliggende vej.

Hofmansgave

Hofmansgavevej 25, Hasmark

5450 Otterup

Telefon: +45 6482 1006

 

Oprindelig 1588. Nuværende hovedbygning 1784-87 er et treflojet rokoko anlæg, delvist af bindingsværk. Hofmansgave ligger på en tidligere ø (landfast 1756) ved Odense Fjord opgivet af enge og lavtliggende marker. Kun adgang til park med mange sjældne træer og planter og museum for søstrene Hofman-Bang.

Holckenhavn Slot

Holckenhavn 1

5800 Nyborg

Telefon: +45 6531 0280

Website: www.holckenhavn.dk

 

Klik ind på www.holckenhavn.dk for yderligere oplysninger.

Holstenshuus Slot

Slotsalleen 8

5600 Faaborg

Telefon: +45 6261 0311, +45 6261 0520

 

Besøg den flotte slotspark.

Foldere om slottets og parkens historie kan købes i parken.

Hvedholm Slot

Hvedholm Slot 1, Horne

5600 Faaborg

Telefon: +45 6360 1020

Website: www.royalclassic.dk

 

Hvedholm Slot fungerer som Hotel og restaurant. Rundvisning kan arrangeres.

Hvidkilde Gods

Fåborgvej 260

5700 Svendborg

Telefon: +45 6221 0545

 

Den nuværende midterfløj er opført ca. 1550. 1 1742 udvides den og vest- og østfløjen muligvis med Phillip de Lange som arkitekt. I 1820 opføres den imponerende ladegård, der dog delvis nedbrænder i 1932, og ombygges af arkitekt Jens Ingwarsen, der også restaurerede hovedbygningen og opførte muren ud til vejen. Slottet er ikke åbent for offentligheden.

Jerstrup

Jerstrupvej 44

5400 Bogense

Telefon: +45 6486 1812

Website: www.jerstrup.dk

 

Smuk lille bindingsværksherregård med voldgrave. Interessant middelalderlig granitbro over voldgraven. Kan kun beses fra vejen.

Juelsberg

Juelsbergvej 11

5800 Nyborg

Telefon: +45 6531 0099

 

Fornem kalssicistisk hovedbygning opført 1786.Fra en samtidig anlagt 14 hektar stor park er bevaret et par lindealleer. Nordlig i parken findes en tepavillion fra 1843. Adgangsmulighed til park og have indtil 50 meter fra hovedbygning fra solopgang til solnedgang. Lukket for busselskaber.

Nu er der mulighed for at overnatte på Juelsberg, da der er blevet lavet Bed & Breakfastværelser på godset.

Krengerup Slot

Krengerupvej 96

5620 Glamsbjerg

Telefon: +45 6472 1039

Website: www.hvm-krengerup.dk

 

Krengerup Slot: Godset ligger ca. 2 km. fra Glamsbjerg by omkranset af Krengerup Skov. Efter aftale kan grupper besøge hovedbygningen. Der er gratis adgang til parken, hvor man skal følge de afmærkede ruter. Om sommeren er der slotskoncerter, hvor der er offentlig adgang.

Langesø

Dyrehavelund 14

5462 Morud

Telefon: +45 6596 4080

 

Den smukke herregård, der ligger ned til den lange, smalle sø, der har givet stedet navn, blev i sin nuværende skikkelse opført 1774-78, men kan føres tilbage til dronning Margrethe I`s tid. En smuk park og store skove omgiver slottet. Herregården kan kun beses fra vejen. Afmærkede spadserestier i skovene. Faciliteter iøvrigt SØ for hovedbygningen, ved 'Den gamle Smedie' Juletræssalg m.m. i december. Fagmesse for juletræer og pyntegrønt 3. torsdag i aug. Fyns Jagtrideklub holder mindst 2 jagte årligt - maj og dec. Fiskekort til Langesø kan købes hos Ækvatorsport i Odense og hos Shell i Morud.

Løjtved

Assensvej 253

5771 Stenstrup

 

Gården omtales første gang i 1372 og den nuværende hovedbygning i to stokværk fra 1842 er opført på murrester af den oprindelige grundmurede bygning fra middelalderen. Avlsgården er bygget i 1924. Navnet betyder løg og tved=rydning i en skov. Slottet er ikke åbent for offentligheden.

Mullerup Hovedbygning

Mullerupvej 53

5892 Gudbjerg

Telefon: +45 6225 1674

 

Forgængeren er sandsynligvis at finde i et af de tre voldsteder syd for den eksisterende hovedbygning, der er opført i 1884-87 af arkitekt Charles Abrahams inspireret af fransk renaissance. Fra samme tid stammer hovedparten af avlsbygningeerne, bl.a. den store herskabsstald. Smuk park anlagt i 1700-tallet. Slottet er ikke åbent for offentligheden.

Nielstrup Hovedgård

Nielstrupvej 2

5762 Vester Skerninge

 

I middelalderen en stor befæstet borg, hvis voldsted stadig kan anes med grave. Efter Grevens Fejde opføres ca. 1535 en tre-fløjet hovedbygning med tårn, som ca. 1820 erstattes af den nuværende hovedbygning i et stokværk. Ca. 1900 tilkastes voldgravene omkring både hovedbygning og avlsgård. Slottet er ikke åbent for offentligheden.

Nyborg Slot / Danehofslottet

Slotsgade 34

5800 Nyborg

Telefon: +45 6531 0207

Website: www.museer-nyborg.dk

 

Nyborg Slot er en kongelig borg, anlagt i slutningen af 1100-årene som

led i Valdemarernes værn mod Venderne, der hærgede de danske Øster-

søkyster. Nyborg Slot dannede sammen med Tårnborg ved Korsør og borg-

en på Sprogø befæstningen omkring Storebælt. Borgen fik, på grund af sin

centrale placering i riget, hurtig stor politisk betydning. Her blev holdt bl.a.

Danehof og andre betydningsfulde møder. Borgen udviklede sig i løbet af

middelalderen til et stort firefløjet anlæg, men i dag er kun vestfløjen samt

resterne af de store tårn mod øst tilbage. Nyborg Slot er et af de ældste verdslige bygningsanlæg, der er bevaret i Danmark.

Sandagergård

Kirkemosevej 2, Smidstrup

5400 Bogense

Telefon: +45 6481 1058

 

Ved siden af gården ligger den gamle Sandager Kirke. Herregården kan kun beses fra vejen.

Skjoldemose Herregård

Rødmevej 45

5771 Stenstrup

 

Ca. 1500 opfører Corfiz Hardenberg en hovedbygning, som muligvis indgår i den eksisterende bygning i to stokværk over hvælvede kældre fra 1662 opført af lensmanden Otte Kragh. I 1868 restaureres hovedbygningen og i 1881 fornyes ladegården delvist efter en brand og voldgravene fyldes op. Den tårnagtige tilbygning er fra 1916. Slottet er ikke åbent for offentligheden.

Skovsgaard

Kågårdsvej 12, Hennetved

5900 Rudkøbing

Telefon: +45 6257 1197, +45 6257 2666

 

Skovsgaards tidligere ejer, Ellen Fuglede, testamenterede kort før sin død i 1979, Skovsgaard til Danmarks Naturfond, der er tæt knyttet til Danmarks Naturfredningsforening. Det var en tak til foreningen, der ved en landskabsfredning sikrede bevarelse af det smukke gamle herregårdslandskab.

Skovsgaards er et stort økologisk besøgslandbrug med museer og udstillinger indrettet i hovedbygningen og flere af Skovsgaards øvrige bygninger.

I hovedbygningen er der en udstilling om landbrug og økologi. I kælder- og stueetage er der indrettet landets eneste museum om tyendes arbejdsvilkår på danske herregårde i starten af 1900-tallet. I den gamle hestestald og i havehuset har Langelands Museum indrettet to flotte udstillinger; et hestevognsmuseum og et skovbrugsmuseum. I endnu en bygning er der indrettet et lille karretmagerværksted.

En række afmærkede naturstier fører rundt i det smukke landskab, hvor man kan opleve de storslåede herregårdsmarker, naturvenlig skovdrift og en række eksempler på aktiv naturgenopretning og naturpleje. I landbrugshaven er der en række bede, der illustrerer den økologiske drift af de store herregårdsmarker. Ved en genskabt sø op til en af Skovsgaards skove er der netop bygget et observationstårn hvortil der er adgang for kørestolsbrugere. Herfra er der rig mulighed for at studere søens fugleliv på nærmeste hold. Danmarks Naturfredningsforenings naturvejleder på Skovsgaard tilbyder dagligt i skolernes sommerferie ture rundt i det spændende landskab.

I Café Den Grønne Frø, der ligger ved Skovsgaards smukke voldgrav, med udsigt til hovedbygningen serveres friskbagte boller, kage, is og kolde og varme drikke. I godt vejr er man velkommen til at nyde sin medbragte mad ved borde og bænke i parken. I regnvejr kan der søges ly i vognporten.

Det store økologiske landbrug, hvor der ikke bruges kemiske sprøjtemidler eller kunstgødning, er et paradis for mange vilde planter og dyr, blandt andet de sjældne klokkefrøer som man i sommerperioden kan se - og især høre ved flere af Skovsgaards vådområder.

Steensgaard Herregaard

Steensgaard 4, Millinge

5642 Millinge

Telefon: +45 6261 9490

Website: www.herregaardspension.dk

 

Steensgaard Herregaard fungerer som hotel og restaurant. Rundvisning kan arrangeres.

Søbygård

Søbygård "Slot", Søbygårdsvej 2

5985 Søby Ærø

Telefon: +45 6258 1676

 

Herregården Søbygård er opført af Hertug Hans den yngre ca. 1580.

Stedet emmer af historie - har også sin "Hvide dame" - og vidner om

Ærøs fortid under hertugdømmerne.

En altomfattende restaurering foregår løbende.

I selve slottet - hovedbygningen - er der skiftende udstillinger.

Tiselholt

Tiselholtvej 32, Vejstrup

5882 Vejstrup

Telefon: +45 6228 1717

 

Syd for den nuværende hovedbygning fra 1874-76 ligger voldstedet 'Tislot', afbrændt under Grevens Fejde. Kort efter opføres et nyt Tiselholt på et indgravet voldsted, men dets udseende kendes ikke. Ca. 1650 erstattes dette anlæg af en firfløjet bindingsværksbygning med tårn, der må vige for L.P.Fenges trefløjede renaissancekopi. Slottet er ikke åbent for offentligheden.

Tranekær Slot

Slotsgade 84

5953 Tranekær

 

Tranekær Slot ligger højt på sin borgbanke, omgivet af vand og synligt for alverden. Dele af Tranekær Slot blev opført som en forsvarsborg allerede omkring 1200. De tre meter tykke mure kom til i 1300-tallet, så kanonkuglerne ikke kunne trænge igennem murene. Tranekær har tilhørt slægten Ahlefeldt- Laurvig i knap 350 år. Der er IKKE adgang til slottet, men gå en tur i byen, i Slotsparken eller på Slotsmuseet, som ligger lige overfor slottet her kan man se inventar fra slottet, og her fortælles borgernes og slægtens historie.

Valdemars Slot

Slotsalleen 100

5700 Svendborg

Telefon: +45 6222 5004, +45 6222 6106

Website: www.valdemarsslot.dk

 

Slottet er opført 1639-1644 til Prins Valdemar, søn af Christian IV og Kirstine Munk. Senere blev slottet overtaget af søhelten Niels Iuel. Slottet er stadig i slægtens eje. Herregårdsmuseet illustrerer et stort herresædes historie gennem 350 år. Slottet rummer fornemme rokoko-interiører, bl.a. Riddersalen, Kongesalen og Gobelinsalen. Stor samling af kunst fra 1600- og 1700årene, bl.a. billeder af Pilo, Jens Juel og Brunnicke. Restaurant i hvælvingerne under slotskirken. Traktørsted i Æblehaven og i Thepavillonen i sommersæsonen. Medbragt mad er tilladt på parkeringsplads.

Vejstrupgaard

Vejstrupgårds Allé 1, Vejstrup

5882 Vejstrup

Telefon: +45 6228 1919

 

Stedets historie går tilbage til 1300-tallet. I 1754 opføres den ældste del af hovedbygning, der i 1802 forsynes med endnu en etage samt 6 zinkdækkede kupler af Hans Kofoed. Kuplerne fjernes igen i 1842, hvorved hovedbygningen får sit nuværende udseende. Til gården hører en velbevaret vandmølle. Slottet er ikke åbent for offentligheden.

 
 
 • FORSIDE •  • Grafik •  • Ferie •  • FRITID •  • Højtider •  • Overnatning •  • Diverse tip •  • PENGE •  • SØG & FAQ •  • Udflugt • 
 


 

 


Linkpartnere:

 

  Bornholm Guide
København Guide
Roskilde Guide
Sydsjælland Øerne Guide